Otomasyon Çalışmaları

Otomasyon Nedir ?

Sürekli değişen ekonomi ve rekabet koşulları, iş yapış biçimleri kurumların IT teknolojilerini de değiştirmeye veya dönüştürmeye zorluyor.

Bir yandan teknolojinin hızlı devinimi ve dönüşümü de kurumların yaptıkları IT yatırımlarının hızla eskimesine, eldeki teknolojilerin rekabette ve iş yapış biçimlerinde yeterince üretken rol alamamasına sebep oluyor. Yani rakibiniz mobil cihaz entegrasyonuyla sahada daha etkin satış yaparken siz bu alana yatırım yapmadığınız müddetçe rekabette geri kalabiliyorsunuz. Böyle bir ortamda IT Optimizasyonu hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor.

Bir yandan yeni yatırım yapma zorunluluğu diğer yandan iyileştirme, yaşatma ve destekleme hizmetlerine dayalı maliyetler söz konusu. Bilgi teknolojileri Optimizasyonunun iki ana kriteri var. Bunlardan biri maliyet, diğeri iş verimliliği ya da başka bir deyimle yapılan yatırımın işletmenizin verimine yaptığı katkı. Son zamanlardaki ekonomik koşullar kurumların IT Optimizasyonunu daha çok maliyetleri kısmak şeklinde algılamasına yol açtı. Öte yandan sektörlere göre de IT Optimizasyonu algılaması değişiyor.

Otomasyon Yazılım İhtiyacınız İçin: İletişim